دفتر ارتقا تحصیلی دفتر ارتقا تحصیلی

از آنجا که یکی از اساسی ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری وجود دانشگاه های کارآمد برای پرورش انسان های خلاق و فرهیخته است و موفقیت در دانشگاه به عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی است. لذا، در صورت شکست در تحصیل و یا افت تحصیلی و مشکلات آموزشی، فشارهای روحی روانی دانشجویان را تهدید نموده و سلامت و بهداشت روانی آن ها را به مخاطره می اندازد. در همین راستا، در پردیس های دانشگاه تهران با در نظر گرفتن اهمیت موضوع پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی تأسیس شده است.

اهداف و فعالیت های دفتر ارتقاء تحصیلی :

 • کمک به ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تدوین برنامه های پیشگیری از افت تحصیلی
 • کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان
 • پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی دانشجویان و ارتقای سلامت روان
 • تقویت نظارت خانواده ها و افزایش تعامل خانواده ها با پردیس
 • استفاده از پتانسیل اعضای هیات علمی و به ویژه اساتید محترم راهنما جهت کارآمدی تحصیلی دانشجویان و ....
 • یکپارچه سازی و هماهنگی بیشتر خدمات مشاوره و خدمات سیستم آموزشی

وظـایف :

تعامل با خانواده

 • ایجاد زمینه مساعد جهت برقراری ارتباط موثر بین مسئولان دانشگاه و والدین دانشجویان
 • آموزش فردی یا جمعی ویژه خانواده های دانشجویان ورودی جدید و معرفی
 • دانشکده، اساتید راهنما، دفتر ارتقاء تحصیلی و نحوه تعامل خانواده دانشجویان با دانشگاه
 • ارتباط با خانواده ها از طریق دعوت حضوری، تماس تلفنی و سایر شیوه ها
 • اطلاع رسانی و افزایش اطلاعات خانواده ها و دانشجویان در زمینه ارتباط والدین و فرزندان، و ...

 تعامل با استادان

 • برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه مسئولین دانشجویی، آموزشی و اساتید راهنما
 • آشنایی با ویژگی های روانشناختی، مشکلات هیجانی رفتاری و راهکارهای کنترل افت تحصیلی جهت افزایش کیفیت ارتباط با دانشجویان
 • ارتقای اجرای طرح استاد راهنما و ایجاد تعامل و ارتباط موثر با اساتید راهنما
 • استفاده از پتانسیل اساتید جهت ارتقای وضعیت تحصیلی و علمی دانشجویان و ... 

 

تلفن تماس مستقیم : 32280986- داخلی 471 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری