تشکل های دانشجویی تشکل های دانشجویی

روحیه آرمان گرایی، مسئولیت پذیری، عدالت طلبی و شور و حال جوانی، دانشجویان را ترغیب به حضور در تشکل های سیاسی، فرهنگی و دانشجویی می نماید. فعالیت های این تشکل ها در چارچوب قوانین و شئون دانشگاهی، جزء لاینفک دانشگاه ها می باشد.

در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نیز، انجمن اسلامی دانشجویان و هم چنین بسیج دانشجویی، از فعالان دانشجویی می باشند. جامعه اسلامی دانشجویان نیز اخیراً فعالیت خود را آغاز نموده است. تشکل های دانشجویی با کسب مجوز از شورای فرهنگی و یا شورای معین، فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح پردیس، اجرا می نمایند.

بخش بسیج دانشجویی :

بخش دیگری از تشکل های دانشجویی می باشد.

بخش انجمن اسلامی دانشجویی :

بخش دیگری از تشکل های دانشجویی می باشد.

بخش کانون های فرهنگی هنری :

کانون های فرهنگی هنری دانشجویان به منظور شکوفایی خلاقیت های فکری، ارتقای سطح همکاری های جمعی، تعمیق فرهنگ مشارکت و سامان دادن به خواسته ها و تلاش های خود جوش دانشجویان در بهمن ماه 1377 تاسیس شدند. این کانون ها، نهادهای دانشجویی هستند که در زمینه هایی از قبیل اهل بیت(ع)، عترت، شعر و ادب، شاعران و نویسندگان جوان، ایرانگردی، هنرهای تجسمی، هلال احمر، زبان انگلیسی، موسیقی و ... فعالیت می کنند و زمینه لازم برای حضور دانشجویان در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری را فراهم می آورد. گفتنی است دانشجویان علاقمند به فعالیت در این عرصه ها می توانند به تناسب علایق و استعدادهای خود در صورت تمایل با کانون های مذکور همکاری نموده و یا جهت تاسیس کانون جدید اقدام نموده و پس از طی روال قانونی، مجوز لازم را اخذ نمایند.

بخش انجمن های علمی دانشجویی :

انجمن های علمی دانشجویی به منظور فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ظهور استعدادهای پژوهشی، برانگیختن خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور تقویت و بهره گیری از آنها برای ارتقاء فعالیت های علمی و پژوهشی و ...،  بر اساس مفاد آئین نامه مهر ماه 1377 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمودند. از بهمن ماه 1383 امر هماهنگی و پیگیری امور انجمن های علمی دانشجویی به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واگذار گردیده و در حال حاضر انجمن های علمی دانشجویی در هر یک از گروههای آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، فعالیت موثر و مستمر دارند.

بخش شورای صنفی دانشجویی :

بخش دیگری از تشکل های دانشجویی می باشد.

نشریات دانشجویی :

به دنبال نیاز پویایی در حوزه ارتباط مکتوب و همچنین با توجه به فعالیت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه های سراسر کشور، نشریات دانشجویی بستری برای حضور یافتند. در همین راستا دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت ضوابط کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و « دستور العمل اجرائی نشریات دانشگاهی» فعالیت منسج تری را در زمینه نشریات دانشجویی از سال 1384 آغاز نمودند.

در حال حاضر 16 نشریه علمی تخصصی، 2 نشریه ادبی، 1 نشریه فرهنگی هنری و 8 نشریه سیاسی- اجتماعی، توسط دانشجویان و با حمایت، هدایت و نظارت اداره امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس و دانشگاه  بطور جدی فعالیت می نمایند. شایان ذکر است دانشجویان علاقمند به فعالیت در این عرصه می توانند به تناسب علایق و استعدادهای خود در صورت تمایل با نشریات مذکور همکاری نموده و یا جهت انتشار نشریات جدید اقدم نموده و پس از طی روال قانونی، مجوز لازم را اخذ نمایند.

امور فوق برنامه ای و آموزش های هنری :

واحد آموزش های فرهنگی و هنری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1375 به منظور توانمندسازی و ارتقای معلومات و دانش فرهنگی و هنری دانشگاهیان، آموزش های مختلفی را در حوزه فرهنگی و هنری اجرا کرده است. فضا و امکانات مناسب، حضور استادان و چهره های برجسته علمی و هنری، و عنوان و جایگاه رفیع دانشگاه تهران از جمله عواملی هستند که باعث کیفیت خوب آموزشی در این مجموعه شده است. در حال حاضر این واحد فعالیتهای آموزشی خود را در قالب گروه های آموزشی : زبان های خارجی ( انگلیسی و فرانسه)، موسیقی، هنرهای تجسمی، کارآفرینی، دوره های فنی و حرفه ای و ... به دانشجویان و علاقمندان ارائه می نماید.

 

تلفن تماس مستقیم : 32819257-  و یا داخلی476 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری