واحد تغذیه واحد تغذیه

این واحد با هدف علمی و تخصصی تغذیه دانشجویی، وظیفه ارائه خدمات جهت تامین غذای دانشجویان ( صبحانه، ناهار و شام ) را بر عهده دارد. برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه غذای دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بـر اساس مصوبه شورای اقتصاد به صورت سهمیه دانشجویان در اختیار پردیس قرار گرفته و با توجه به آمار دانشجویان دانشکده های پردیس محاسبه و تحویل می گردد.

این واحد وظیفه دریافت سهمیه های مواد غذایی،  نظارت بر تهیه و نگهداری مواد غذایی،  نظارت بر عملکرد پیمانکار طبخ و توزیع غذا و بوفه های تحت پوشش مطابق با اصول تغذیه ای،  تنظیم برنامه غذایی ماهیانه،  نظارت بر عملکرد نانوایی، و آموزش پرسنل را بر عهده دارد. واحد تغذیه دارای یک سالن غذاخوری خواهران، یک سالن غذاخوری برادران و یک سالن غذاخوری کارمندان که همگی به صورت سلف سرویس اداره می شود می باشد.

لینک سامانه تغذیه : http://canmeal.ut.ac.ir

 

 

همکاران همکاران

       

 

عباس خداوردیلو

مدیریت امور تغذیه

 

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 514
فکس:  32818700-026

 

 

 
         

 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری