اردوی یکروزه بازدید

اردوی یکروزه بازدید از موزه ایران باستان و آثار موزه لوور

زمان برگزاری : روز جمعه مورخ 97/01/24

محل ثبت نام : دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی ( خانم سرور)

زمان ثبت نام : روز دوشنبه تا روز چهارشنبه

هزینه ثبت نام 10/000 تومان

امکانات رفاهی : ناهار و سرویس رفت و برگشت

 

 

 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری