اردوی یک روزه قزوین گردی

اردوی یک روزه قزوین گردی
بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی
 
 
زمان ثبت نام : روز سه شنبه مورخ 97/1/28  ( دفتر معاونت دانشجویی خانم سرور)
                           و روز چهار شنبه مورخ 97/1/29 ( دفتر خوابگاه خواهران خانم حسین پور) از ساعت 8 لغایت 16
زمان برگزاری : روز جمعه مورخ 97/1/31
هزینه ثبت نام : 30/000 تومان
امکانات رفاهی : بلیط ورود به اماکن و ناهار
 
با همکاری کانون گردشگری خانه رویداد
معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری