ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۴/‏۰۲/‏۹۸ ‬ ‬ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۸‬ ‬ خواهد بود.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری