استقرار دستگاه نظر سنجی feedback center

دستگاه feedback center یا نظرسنجی از مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ جهت ثبت نظرات دانشجویان در رابطه با هر وعده غذایی راه اندازی شد. از دانشجویان عزیز خواهشمندیم تا با نظرات واقعی خود در رابطه با همان وعده غذایی ما را در بهبود کیفیت غذاها یاری فرمایند.


https://t.me/Utcanstudent1

 


 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری