اطلاعیه ثبت درخواست وام دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ می‌توانند بر اساس جدول زمانبندی مندرج در سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه به نشانی student.ut.ac.ir نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ems.ut.ac.ir اقدام نمایند.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری