اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان واجد شرایط (روزانه و غیر بومی) جهت ثبت نام خوابگاه،پس از ثبت نام آموزشی با ارائه مدارک ذیل به دفتر خوابگاه مراجعه نمایند.

محل ثبت نام:خواهران (خوابگاه فاطمیه 1) و  برادران (خوابگاه 1)

1 ـ برگه انتخاب واحد با مهر و امضای اداره آموزش.

2 ـ کپی شناسنامه و کارت ملی ( هر کدام یک برگ)

3 ـ عکس پرسنلی (1 قطعه)

4 ـ‌ تکمیل فرم درخواست  و تعهدات خوابگاه

5 ‌ـ فیش واریزی ودیعه خوابگاه به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 180813543  بانک تجارت ، شعبه فارابی ،بنام معاونت دانشجوئی و فرهنگی پردیس.

6 ـ تعیین خوابگاه و اتاق و ثبت در سامانه صندوق رفاه دانشجویان.

7 ـ واریز هزینه خوابگاه از طریق پورتال دانشجوئی.

8 ـ دریافت کلید و تحویل اتاق.

تذکرات مهم:

  • تهیه لوازم شخصی مانند پتو،تشک،ملحفه،بالش و.... بعهده دانشجو می باشد.
  • به دانشجویان ساکن استانهای تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.
  • شروع اسکان دانشجویان از مورخ 97/6/31 خواهد بود بنابراین از به همراه آوردن هرگونه لوازم اضافی در روز ثبت نام خودداری نمائید.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری