اطلاعیه ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیته‌های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

نظر به برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران برای انجام امور اجرایی انتخاب، دانشجویان فعال در حوزه نشریات که تمایل دارند به عنوان عضو کمیته اجرایی یا عضو هیأت نظارت بر انتخابات همکاری داشته باشند، می‌توانند تا ۲۵ دیماه درخواست خود را با تکمیل فرم پیوست به صورت حضوری با مراجعه به خانه نشریات یا ایمیل cultural@ut.ac.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است بر اساس بند دو ماده سوم شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر حداکثر ۴ تن از دانشجویان فعال حوزه نشریات می‌توانند در کمیته اجرایی عضو باشند. همچنین بر اساس بند سه ماده چهارم شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر، ۲ تن از دانشجویان فعال حوزه نشریات می‌توانند در هیأت نظارت بر انتخابات عضو باشند.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری