اطلاعیه مهم شماره 2 آموزشی

1- دانشجویانی که نیاز به تمدید نیمسال دوم 98-97 دارند، باید درخواست تمدید شان قبل از بازه زمانی انتخاب واحد (6/11/97 لغایت 11/11/97) از طریق گروه/دانشکده به اداره آموزش پردیس رسیده و مجوز انتخاب واحد را اخذ نمایند.

2- در مورد دانشجویان شهریه پرداز (نوبت دوم، بازگشت به تحصیل، تمدید سنوات و ...)، انتقال بدهی از نیمسالهای قبل به نیمسال دوم 98-97 امکان پذیر نبوده و انتخاب واحد این دانشجویان مشروط به:

الف) تسویه حساب کامل تا پایان نیمسال اول  

ب) پرداخت شهریه نیمسال دوم

خواهد بود.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری