افتتاح «دستپخت-جای دانشجویی» در پردیس

با توجه به  استقبال، ذوق، مهارت و علاقه مندی دانشجویان که در مسابقات آشپزی و شیرینی پزی نمایان شد و با توجه به ایده ایجاد فضای کسب و کار در زمینه پخت غذا و شیرینی برای دانشجویان، معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام به ساخت و تجهیز فضایی در کنار سالن غذاخوری برادران و خواهران بصورت فودکورت دانشجویی تحت عنوان «دستپخت-جای دانشجویی» نمود که بر اساس تقسیم زمانی و طبق برنامه ریزی انجام شده در اختیار دانشجویان متقاضی قرار خواهد گرفت، تا دانشجویان  بتوانند غذا و شیرینی که خودشان در این مکان طبخ و آماده کرده اند را عرضه نمایند.

 

 

 

 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری