امضاء تفاهم‌نامه همکاری پردیس با خانه هنرمندان کرج

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و خانه هنرمندان کرج، به منظور ایجاد همکاری دو جانبه فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت های خانه هنرمندان و پردیس در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاهیان و هنرمندان و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه، روز یکشنبه یازدهم آبان‌ماه 99  تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
بر اساس این تفاهم‌نامه که به امضای ریاست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز و ریاست محترم خانه هنرمندان کرج، جناب آقای عادل جلیلی رسید، همکاری در برگذاری دوره‌ها و کارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان و امکان استفاده از ظرفیت‌های طرفین به‌ویژه اماکن هنری برای ارائه خدمات به هنرمندان دانشگاهی و خانه هنرمندان و همکاری در برگذاری جشنواره‌ها و تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری انجام خواهد گرفت.
همچنین دفتر خانه هنرمندان جهت هماهنگی و پیگیری فعالیت‌های هنری مشترک با نظارت پردیس ایجاد خواهد شد.
بر اساس بندهای دیگری از این تفاهم نامه، همکاری در جذب حامیان مالی برای طرح و برنامه‌های حوزه فرهنگی، هنری و اجتماعی مشترک و مشاوره و همفکری و همکاری در نگهداری و بهینه سازی ابنیه تاریخی و مراکز هنری و فرهنگی پردیس و بهره بهرداری مشترک صورت خواهد گرفت.
مدت تفاهم ‌نامه از تاریخ امضا به‌مدت سه سال شمسی می‌باشد که با موافقت طرفین قابل تمدید است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری