انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی ، اردیبهشت ماه 1398

به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌ها، اعضای شورای مرکزی هر کانون از بین اعضای مجمع عمومی کانون (اعضای هر کانون) انتخاب خواهند شد، از این‌رو خواهشمند است اعضای کانون‬‌های‬ آن دانشکده / ‏ پردیس حداکثر تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ با مراجعه به آدرس https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=5026 برای عضویت در کانون‌ها اقدام کنند. در ضمن ثبت‌نام برای کاندیداتوری شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون در ۳ تا ۹ اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت. در ماده ۳ آئین‌نامه نیز شرایط عضویت دانشجویان در هر کانون ذکر شده است.

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری