انتصاب آقای دکتر علی کشاورزی به سمت رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

جناب آقای دکتر علی کشاورزی

نظر به مراتب تعهد، تجربه و علاقه مندی جنابعالی، و بنا به پیشنهاد معاون محترم دانشجویی و فرهنگی پردیس، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می شوید.

امید است با توکل به پروردگار متعال و همیاری همکاران دانشگاهی فرهیخته و متعهد و با بهره گیری از پتانسیل بالای دانشجویان، تجربیات و ظرفیت‌های نهادها و تشکل‌های فرهنگی موجود در پردیس، در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله، موفّق و مؤیّد باشید. انتظار می رود با سعه صدر، نگاه مثبت و یکسان به تشکل های دانشجویی، دلسوزی و صرف وقت، تلاش‌های ناب فرهنگی و علمی دانشجویان عزیز، بیش از پیش ظهور و بروز داشته و موجب نشاط و ارتقا سطح فرهنگی و علمی پردیس گردد. بدیهی است بهره برداران فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه در سطح پردیس، دانشجویان عزیز، کارمندان گرامی، و اعضای هیأت علمی گرانقدر می باشند.

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری