نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب سرکار خانم کوه‌بر بعنوان سرپرست اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

انتصاب سرکار خانم کوه‌بر بعنوان سرپرست اداره امور فرهنگی و فوق برنامه


با حکم ریاست محترم پردیس، جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز، سرکار خانم لاله کوه‌بر بعنوان سرپرست اداره امور فرهنگی و فوق برنامه منصوب شدند.