نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین اختتامیه «سومین جشنواره فرهنگ» دانشگاه تهران

آیین اختتامیه «سومین جشنواره فرهنگ» دانشگاه تهران


آیین اختتامیه «سومین جشنواره فرهنگ» دانشگاه تهران در روز چهارشنبه نوزدهم آبان مصادف با روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه پایدار» با حضور دکتر سیدمحمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران، دکتر هادی بهرامی احسان معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر علیرضا وجهی معاون دانشجویی دانشگاه تهران و دکتر مصطفی اویسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
 
 آثار سومین جشنواره فرهنگ در ۵ بخش اصلی و یک بخش فرعی تقسیم شده‌ است، هزار و ۳۷ اثر دریافت شده که از این میان ۹۵ اثر برگزیده تقدیر شناخته شدند که لازمه دریافت تقدیر و برگزیده شدن، کسب حدنصاب ۸۵ امتیاز از ۱۰۰ بوده است.
در بخش نشریات دانشجویی از ۳۴۵ اثر دریافتی ۲۵ اثر، در بخش کانون فرهنگی از ۶۳ اثر دریافتی ۹ اثر، در بخش انجمن علمی از ۸۱ اثر دریافتی ۳۳ اثر، در بخش دانشگاهیان برتر از ۴۳۰ اثر دریافتی ۱۵، در بخش معاونین و کارشناسان فرهنگی از ۱۰ اثر دریافتی ۸ اثر و در بخش سخنرانی ترویجی دلتا از ۹۲ اثر دریافتی ۵ اثربرگزیده شده‌اند.
مهدی تجلی دبیر تخصصی بخش دانشگاهیان برتر جشنواره، محمد قوشچیان دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران و علیرضا صبا دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران گزارشی از بخش‌های متبوع خود در این جشنواره ارائه کردند.
در پایان مراسم از برگزیدگان «سومین جشنواره فرهنگ» دانشگاه تهران تقدیر شد.
 
شرکت کنندگان برگزیده از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است: 
 
برگزیدگان بخش نشریات سومین جشنواره فرهنگ:
شماره بهار ۱۴۰۰ نشریه صنعت سبز (محمد قوشچیان)
نجوم، در مسیر انفجار ابرنواختری یا کوتوله سفید شدن؟(علیرضا صبا)
افزایش بهره وری آب کشاورزی، مدیریت آبیاری یا مدیریت در مزرعه (مسعود پورغلام آمیجی)
کشاورزی شور در سرزمین شکر (اشکان جلیلیان)
 چراغ روشن آسمان شب ترویج علم (علیرضا صبا)
بانوان کارآفرین، الگویی بهتر از بالگرهای مجازی (اشکان جلیلیان) 
 
برگزیدگان بخش کانونهای فرهنگی هنری:
کانون همیاران سلامت روان
کانون تئاتر
 
دانشگاهیان برتر:
حامد رفیعی (شعر)
مصطفی اویسی (خوشنویسی)
میلاد بذرافشان (فرش)
 
انجمن های علمی دانشجویی:
 نشریه صنعت سبز نوین
نشریه دامستیک
انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات
انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی آبیاری و آبادانی 
انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل 
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست
انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی
کتاب کنترل خودکار، افق آینده مدیریت علف های هرز در نظام های زراعی (لیلا سلیمان پور)
کتاب کنترل آلودگی فسفر (راهبردها و سیاست ها) (مسعود پورغلام آمیجی)
 
 
مسابقات سخنرانی های ترویجی دلتا:
دنیا قلیزاده