بازارچه خیریه کسب و کار دانشجویی

با حضور ریاست محترم پردیس، جناب آقای دکتر گلدانساز و معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، جناب آقای دکتر اویسی بازارچه خیریه کسب و کار دانشجویی افتتاح گردید. این بازارچه تا تاریخ 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت و بازدید برای عموم آزاد می‌باشد.

 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری