بازدید از سرای سالمندان فاطمیه

در روز چهارشنبه ۱۲/دی ماه/۹۷ مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری کانون همیاران سلامت روان و کانون موسیقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در راستای افزایش نوع دوستی و نشاط اجتماعی، برنامه بازدید از سرای سالمندان فاطمیه را برگزار نمود. این برنامه با حضور معاون محترم دانشجویی و فرهنگی و جمعی از مسئولین پردیس برگزار شد.


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری