بازدید از موزه های ایران باستان

اردوی یک روزه بازدید از موزه های ایران باستان و لوور تهران روز جمعه مورخ ۹۷/۰۱/۲۴ برگزار شد که در این اردو ۱۸ نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشجویی پردیس به همراه دبیر کانون گردشگری آقای دهقان زاده به عنوان سرپرست اردو و با وسیله نقلیه مینی بوس شرکت کردند و از موزه های ایران باستان و آثار موزه لوور بازدید کردند و پس از بازدید و صرف ناهار به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازگشتند.

این اردو با همکاری کانون گردشگری خانه رویداد معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس برگزار شد. شرکت کنند گان ساعت ۹ صبح از مقابل درب شرقی به سمت تهران عزیمت کردند.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری