بازدید مسئولین شهر کرج از پردیس در راستای توافق برای امضاء تفاهم نامه بین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری کرج

در راستای توافق برای امضاء تفاهم‌نامه فی‌مابین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و شهرداری کرج، آقای دکتر خستو، نایب رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج، آقای دکتر سعیدی سیرائی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج و آقای مهندس پیمان بضاعتی‌پور، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۸ میهمان معاونت دانشجویی و فرهنگی، آقای دکتر اویسی بودند و از ساختمان‌های خانه فرهنگ، بایگانی مرکزی، کلاس‌های قدیم و کاخ سلیمانیه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید بعمل آوردند.

مذاکرات در مورد پیش نویس تفاهم‌نامه و سایر زمینه‌های همکاری موجود در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی انجام و مقرر شد هفته آینده با حضور شهردار کرج و رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به امضا برسد.

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری