نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آیین روز درختکاری در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکدگان

برگزاری آیین روز درختکاری در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکدگان


 

آیین روز درختکاری در روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در مزرعه  آموزشی و پژوهشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور مسئولان دانشکدگان و دانشجویان عضو کانون‌ های فرهنگی هنری برگزار و تعداد ۱۰۰ اصله نهال کاشته شد.
در این مراسم دکتر مصطفی اویسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان و دکتر محمدرضا بی همتا  رئیس دانشکده علوم و مهندسی در صحبت های جداگانه ای بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تاکید داشته و ضمن با اهمیت خواندن کاشت نهال، به مناسبت هفته منابع طبیعی، این سنت حسنه را نیکو شمردند و حضور دانشجویان را در پر رنگ کردن این موضوع با اهمیت خواندند. گفتنی است در این مراسم کانون های فرهنگی هنری و دینی و اجتماعی دانشکدگان، ضمن برگزاری برنامه های متنوع و ایجاد فضایی شاد، نهال هایی را به نام کانون های خودشان کاشتند.