برگزاری جشنواره و مسابقه عکاسی با عنوان 40 قاب 40 خاطره

معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نظر دارد جشنواره عکاسی با عنوان 40 قاب 40 خاطره را با هدف جمع آوری عکس های پردیس در گذر زمان برگزار نماید.

محورهای مسابقه عکاسی:

  1.  عکس های آرشیوی از تاریخچه پردیس از ابتدا تاکنون شامل اماکن و ساختمانها، فضای داخلی، رویدادها و مفاخر پردیس.
  2. عکاسی از فضای محیطی پردیس در فصول و ایام مختلف سال.
  3. عکس های آزاد با سوژه های مختلف که در محیط پردیس گرفته شده یا از المانهای پردیس در آن استفاده شده است.

مهلت ارسال آثار تا 15 اسفندماه 1397 و زمان برگزاری نمایشگاه 40 عکس منتخب، در نیمه اول اردیبهشت ماه 1398 خواهد بود.

به عکس اول برگزیده، مبلغ 500 هزار تومان، به عکس دوم برگزیده، مبلغ 400 هزار تومان و به عکس سوم برگزیده، مبلغ 300 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

لطفاً آثار هنری خود را به همراه مشخصات کامل فردی، به ایمیل معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس به آدرس زیر ارسال فرمایید.

Stu.utcan@ut.ac.ir

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری