برگزاری طرح خداقوت دانشجو ویژه ایام امتحانات در خوابگاه برادران پردیس با همکاری کانون همیاران سلامت روان

طرح خداقوت دانشجو ویژه ایام امتحانات در خوابگاه برادران پردیس با همکاری کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تاریخ 24/10/97 برگزار شد.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری