برگزاری طرح خداقوت دانشجو ویژه ایام امتحانات در خوابگاه دختران پردیس با همکاری کانون همیاران سلامت روان

طرح خداقوت دانشجو ویژه ایام امتحانات در خوابگاه دختران پردیس با همکاری کانون همیاران سلامت روان توسط مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تاریخ 25 دیماه 97 برگزار گردید.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری