برگزاری طرح خداقوت دانشجو ویژه ایام امتحانات در خوابگاه های پردیس

طرح خداقوت دانشجو ویژه ی ایام امتحانات، در  ۸ خوابگاه دانشجویی و مهمانسراهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این طرح بیش از ۱۵۰۰ بسته ی تغذیه سالم و بروشورهای آموزشی ویژه ی شبهای امتحان، توسط مشاورین خوابگاه ها و با کمک کانون همیاران سلامت روان، بین دانشجویان ساکن خوابگاه توزیع شد.


 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری