برگزاری طرح نشاط کرونایی توسط کانون همیاران و مرکز مشاوره پردیس

طرح نشاط کرونایی با  تهیه پک هدیه شامل کیف و بروشورهای سلامت روان و توزیع آن توسط کانون همیاران سلامت روان و مرکز مشاوره پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در خوابگاه‌های پسران و دختران پردیس برگزار شد.

 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری