برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر و همدلی در ارتباط ویژه کارکنان رستوران های دانشجویی پردیس

کارگاه آموزشی ارتباط موثر و همدلی در ارتباط ویژه کارکنان رستوران های دانشجویی پردیس توسط مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تاریخ 23 دیماه 1397 برگزار گردید.


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری