تقدیر معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس از همکاران مرکز مشاوره

تقدیر معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس از همکاران مرکز مشاوره به مناسبت کسب عنوان مرکز مشاوره برتر دانشگاه تهران در سال ۹۷

مرکز مشاوره پردیس با توجه به خدمات ارائه شده در طول سال ۹۷ به دانشجویان و کارکنان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فعالیت مستمر دفتر مشاوره در خوابگاه‌ها و سایر معیارهای انتخاب مرکز مشاوره برتر در سال ۹۷ به این عنوان نائل شد.


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری