تقدیر معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس از همکاران مرکز مشاوره

تقدیر معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس از همکاران مرکز مشاوره بخاطر انجام طرح همدلی با دانشجویان که در طول تابستان طی تماس‌های تلفنی با تک تک دانشجویان انجام شد.
 
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری