تقدیر معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس از یکی از فعالان کانون سبز دیمن

دانشگاه بستر پرورش مسئولیت پذیری اجتماعی و بدست آوردن مهارت‌های لازم برای تأثیرگذاری مثبت و جریان ساز در جامعه پیرامون است. کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی، می‌توانند هسته‌های نیرومند شکل گیری سازمان‌های مردم نهاد در راستای تخصص‌های خود باشند. یکی از کانون‌های فعال و موثر در سال ۹۸ کانون سبز دیمن بود که تجربه ارزشمند و موفقی در تفکیک زباله در راستای مدیریت سبز داشت. امروز، معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر مصطفی اویسی از یکی از فعالان این کانون، خانم ژاله احمدی که نقش پر رنگ و به سزایی در شکل گیری موفقیت‌های سال گذشته داشت تقدیر کرد.

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری