ثبت درخواست وام تغذیه

قابل توجه دانشجویان روزانه

متقاضیان وام تغذیه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ می‌توانند تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع آموزش دانشگاه ems.ut.ac.ir اقدام نمایند.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری