جلسه با ناظر پیمانکار و سرآشپز رستوران دانشجویان

جلسه با ناظر پیمانکار و سرآشپز رستوران دانشجویان برای بهبود کیفیت پخت و مزه غذاهای رستوران

 

دانشجویان گرامی نظرات خود را در جهت بهبود طبخ و مزه غذاها بصورت موردی و براساس تجربیات خانوادگی یا کاری و یا مقاطع تحصیلی در سایر دانشگاه‌ها به پشتیبانی کانال تلگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، صفحه اینستاگرام معاونت دانشجویی و فرهنگی به آدرس utcanstudent و یا آقای مهندس جعفری مسئول واحد تغذیه اداره خدمات دانشجویی اعلام فرمایند.     https://t.me/Utcanstudent1
 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری