جلسه مجازی معاون دانشجویی و فرهنگی با دبیران کانون‌های پردیس

تاریخ جلسه: چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ ساعت ۲۱
 
دستور جلسه: ارائه راهکارهای فعالیت‌های فرهنگی در بستر شرایط کرونا
 
حاضرین جلسه:
آقای دکتر اویسی، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس
خانم کوه بر، رئیس اداره امور فرهنگی
خانم نوروزی، کارشناس اداره امور فرهنگی
آقای نعیمی، کارشناس اداره امور فرهنگی
خانم هادیزاده، دبیر دبیران کانون‌های پردیس و دبیر کانون تئاتر
آقای صبا، دبیر کانون قرآن و عترت
آقای ثابتی، دبیر کانون خیریه حامی
آقای رضایی، دبیر کانون همیاران سلامت روان
خانم مالکی، دبیر کانون سبز دیمن
آقای آقاشریف، دبیر کانون ادبی
آقای صنعتی، دبیر کانون موسیقی
آقای هادیزاده، دبیر کانون هنرهای تجسمی
 
در این جلسه که ساعت ۲۱ چهارشنبه ۱۶ مهر بصورت مجازی آغاز شد، در رابطه با مباحث و موضوعات مختلف از جمله انتخابات کانون‌ها، فعالیت‌های کانون‌های مختلف در سال گذشته و همچنین تغییر نوع فعالیت‌ها در سال پیش رو با توجه به شرایط کرونا و عدم حضور دانشجویان در پردیس بحث و تبادل نظر بین معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس با دبیران کانون‌ها انجام گرفت. پیشنهاداتی نیز در رابطه با برخی فعالیت‌های فرهنگی با توجه به زیرساخت‌های فرهنگی فراهم شده در پردیس برای سال پیش رو مطرح گردید.
 
مصوبات جلسه:
۱- در شرایط کرونا این الزام وجود دارد که فعالیت‌های فرهنگی متوقف نشود و همچنان ادامه داشته باشد.
۲- فعالیت‌های فرهنگی باید بر اساس شرایط کرونا برنامه ریزی شود.
۳- مقرر شد که این جلسات ادامه پیدا کند.
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری