دیدار رئیس اداره فرهنگی با همکار روشندل پردیس به مناسبت روز جهانی عصای سفید

در تاریخ ۹۹/۷/۲۷ به مناسبت روز جهانی عصای سفید، رئیس اداره امور فرهنگی، خانم کوه‌بر به نمایندگی از معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، آقای دکتر اویسی، دیداری با همکار روشندل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، خانم باباصفری داشتند. 
در این نشست صمیمی که در دفتر کار ایشان انجام شد، خانم باباصفری به بیان مشکلات خود پرداختند.
در پایان خانم کوه‌بر، ضمن قدردانی از زحمات ایشان، قول مساعدی جهت پیگیری مشکلات ایشان از دفتر مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان دادند.
 
 
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری