شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی انتخابات دیماه 97 ( کلیه واحدهایی که به حد نصاب نرسیدند)

احتراماً بر اساس تصمیمات شورای نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویی مقرر گردید کلیه واحدهایی که در انتخابات آذر ماه ۹۷ به حد نصاب نرسیده اند مجدداً انتخابات در آن واحدها برگزار گردد. در این راستا کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، در نظر دارد در دی و بهمن ماه سال جاری اقدام به برگزاری انتخابات نماید

تاریخ ثبت نام داوطلبان: ۱۵ الی ۱۷ دیماه با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی: vote.ut.ac.ir

تاریخ برگزاری انتخابات: ۱/بهمن /۹۷

واحدهای برگزار کننده انتخابات: پردیس فنی (بجز فنی کاسپین و فنی فومن) - دانشکده محیط زیست (بطور جدا از پردیس فنی)-پردیس هنرهای زیبا -پردیس فارابی -دانشکده مدیریت -دانشکده جغرافیا -دانشکده دامپزشکی -دانشکده کارافرینی -دانشکده مطالعات جهان -دانشکده علوم و فنون -موسسه ژئوفیزیک-دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشکده معارف و اندیشه اسلامی- دانشکده اقتصاد -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -خوابگاه دختران -خوابگاه پسران

ضمناً متن زیر به دانشجویان عزیز یادآوری شود.

دانشجویانی که به هر دلیلی قادر به رأی دادن نمی‌باشند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی و ایمیل دانشگاه [شناسه یکتا]) را به نشانی

  • senfi.stu@ut.ac.ir ارسال نمایند

  • همچنین مشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.

  • طبق ماده ۱۴ شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، داوطلبان و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد

  • طبق ماده ۱۰ شیوه نامه اجرایی، داوطلبین حداکثر تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی حق تبلیغات دارند

  • استقرار لوازم الکترونیکی توسط کاندیداها و دانشجویان در حوزه‌های انتخاباتی جهت کمک به فرآیند رأی دهی دانشجویان، غیر مجاز می‌باشد

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری