شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی - انتخابات خرداد98

کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، در نظر دارد نسبت به برگزاری انتخابات ۲۱ واحدی که مطابق ماده ۱-۱ شیوه نامه به حد نصاب کاندیدا نرسیدند در خرداد ماه سال جاری اقدام نماید

تاریخ ثبت نام داوطلبان: ۷ الی ۱۱ خرداد ۹۸ با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی studentaffairs.ut.ac.ir

 

واحدهای برگزار کننده انتخابات: - پردیس هنرهای زیبا - پردیس ابوریحان - پردیس علوم - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -دانشکده مدیریت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشکده جغرافیا - دانشکده دامپزشکی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشکده مطالعات جهان - دانشکده علوم و فنون -موسسه ژئوفیزیک - دانشکده معارف و اندیشه اسلامی - خوابگاه‌های پسران -خوابگاه متأهلین- خوابگاه‌های دختران - دانشکده اقتصاد - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - دانشکده علوم اجتماعی -دانشکده کارآفرینی

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری