قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 
نظر به ضرورت برنامه ریزی در خصوص اسکان و انجام تعمیرات ساختمان‌های خوابگاهی در ایام تابستان از دانشجویان ساکن در طبقات ذیل خواهشمند است نسبت به تخلیه اتاق خود حداکثر تا تاریخ  ۹۹/۵/۱ اقدام نمائید.
 
خوابگاه یک خواهران- طبقه اول و دوم
خوابگاه دو خواهران- طبقه سوم
خوابگاه سه خواهران- طبقه چهارم
خوابگاه مصلی نژاد خواهران- طبقه سوم
خوابگاه دو پسران- کل ساختمان
خوابگاه چهار پسران- طبقه اول
 
به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تخلیه خوابگاه و جلوگیری از تجمع غیر ضروری، دانشجویان می‌توانند به روش های ذیل نیز اقدام نمایند:
نکته۱: دانشجویان می‌توانند نماینده ای که ساکن کرج یا تهران باشد از طرف خود به منظورجمع آوری وسایل به خوابگاه معرفی نمایند.
نکته ۲: در صورت تمایل می توان با هماهنگی ساکنین اتاق ها، یک نفر به نمایندگی دیگر ساکنین جهت جمع آوری وسایل از اتاق ها و انتقال آن به انبار موقت اقدام نماید.
نکته ۳: در صورت عدم حضور بعد از زمان  اعلام شده، دفتر خوابگاه طی صورتجلسه تخلیه با حضور نماینده خوابگاه و انتظامات نسبت به تخلیه اتاق اقدام خواهد نمود.
 
شورای اسکان خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری