لیست نهایی داوطلبین شرکت در انتخابات شورای صنفی پردیس و لینک سامانه انتخابات

با عنایت به ثبت نام متقاضیان کاندیداتوری شورای صنفی دانشجویی از تاریخ ۳ تا ۵ آبان ۹۹ در سایت معاونت دانشجویی، بدینوسیله ، لیست اسامی کاندیداهای تأیید شده بعد از انجام استعلامات (مطابق با ماده ۱۴ آئین نامه)  برای شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویی مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ که به صورت الکترونیکی در سامانه vote.ut.ac.ir از ساعت ۱۱ الی ۱۹ عصر برگزار میگردد، اعلام میگردد.
یادآوری:
*طبق ماده ۱۰ شیوه نامه اجرایی، داوطلبین حداکثر تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی حق تبلیغات دارند.
 
*طبق ماده ۱۴ شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، داوطلبان و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.
 
*استقرار لوازم الکترونیکی توسط کاندیداها و دانشجویان در حوزه‌های انتخاباتی جهت کمک به فرآیند رأی دهی دانشجویان، مجاز نمی‌باشد.
 
* دانشجویانی که به هر دلیلی در روز انتخابات مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ قادر به رأی دادن نمی‌باشند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی و ایمیل دانشگاه [شناسه یکتا]) را تا قبل از پایان زمان انتخابات ۱۱ الی ۱۹ عصر، به نشانی senfi.stu@ut.ac.ir ارسال نمایند.
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری