مجمع عمومی انجمن‌های علمی دانشجویی

سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط زیست کشور به میزبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط زیست دانشگاه های سراسر کشور در قالب ۸ اتحادیه در تالار همایش های شهدای پردیس برگزارشد. در این همایش که با شرکت دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس، دکتر کرمی رئیس اداره فعالیت های فرهنگی وزارت علوم و کارشناسان همراه و دکتر علی کشاورزی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه پردیس همراه بود، موضوعاتی از قبیل بررسی اساسنامه، آشنایی اعضای مجمع ، گزارش عملکرد دومین دوره و ارائه راهکارها و هدف‌گذاری برای سومین دوره اتحادیه‌های کشاورزی و محیط زیست، بررسی، بحث و تبادل نظر شد. انتخابات شورای مرکزی، انتخاب بازرسان و دبیر اتحادیه از دیگر برنامه های این نشست بود که نتایج انتخابات بشرح ذیل می باشد.

۱ علی اصغر خلیلی دبیر اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی کشاورزی و منابع طبیعی

۲ محمد علی‌اکبر زاده اقتصاد، توسعه و ترویج کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی

۳ میثم ایرانپور باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی کشاورزی و منابع طبیعی

۴ صیاد شیخی ئیلانلو محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی

۵ آرش شاکری عضو شورای مرکزی زراعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی ابوریحان

۶ محدثه جهانی فرد باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی ابوریحان

۷ محسن ملک لی عضو شورای مرکزی علی البدل اقتصاد، توسعه و ترویج کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی

۸ محمد منتظری مکانیک بیوسیستم ابوریحان

۹ افشین طالبی بازرس زراعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی ابوریحان

۱۰ زهرا عدل خواست بازرس علی البدل علوم خاک کشاورزی و منابع طبیعی

۱۱ فرنوش عطار صحراگرد محیط زیست محیط زیست


 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری