مراسم دید و بازدید عید

مراسم دید و بازدید هیات رئیسه محترم پردیس با دانشجویان در روز شنبه 18 فروردین ماه 97 در ساعت 16:30 در خوابگاه برادران و ساعت 18 در سرای فرهنگ خوابگاه خواهران برگزار شد که در سرای فرهنگ خوابگاه خواهران به همراه گروه موسیقی و نوازندگی و اهدا عیدی به حضار و پذیرایی از مهمانان صورت گرفت.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری