معاونت دانشجویی و فرهنگی میزبان دانشجویان خوابگاهی در روز 16آذر

معاونت دانشجویی و فرهنگی اقدام به برگزاری بزرگداشت روز 16آذر در مجتمع خوابگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمود.
 این برنامه با دعای پرفیض ندبه در نمازخانه خوابگاه خواهران آغاز شد و در ادامه با برگزاری مسابقه توسط دفتر نهاد به  دانشجویان جوایزی اهدا شد.
بعد از آن همه دانشجویان خوابگاه خواهران در فضایی شاد به سلف دانشجویی مراجعه و صبحانه تناول نمودند.
این برنامه در خوابگاه خواهران با استقبال بیش از 400دانشجو همراه بود.
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری