معاونت دانشجویی و فرهنگی میزبان دانشجویان خوابگاهی در روز 16آذر

اداره خدمات دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس به منظور بزرگداشت روز دانشجو در روز جمعه مورخ 16 آذر 97 به صرف صبحانه در خوابگاه از دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه پذیرایی نمود.

این برنامه از ساعت 8 صبح آغاز و تا 12 ظهر ادامه داشت و در فضایی صمیمی و شاد اجرا شد. پیام تبریک معاونت دانشجویی و فرهنگی همراه با صرف صبحانه، تقدیم دانشجویان عزیز شد.

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری