نخستین جشنواره سخنرانی پردیس برگزار شد

نخستین جشنواره سخنرانی پردیس با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی پردیس و موسسه فرهنگی صدای تهران در تاریخ 3 اسفند ماه 1396 برگزار گردید که در طی این رویداد که با حضوران متخصصان عرصه اجرا و سخنوری بعنوان داور در مجموع 40 نفر از 18 استان کشور در دو بخش اجرای آزاد و اجرای بداهه  با هم به رقابت پرداختند. از داوران این جشنواره می توان به جناب آقای علیرضا عسکریان، جناب آقای مرتضی ایمانی و همچنین جناب آقای یاشار قدیری اشاره نمود در این رقابت که طی یک روز از ساعت 9 ال 20 برگزار گردید در نهایت نتایج ذیل بدست آمد:

مقام اول آقای حسین دهقان از استان بوشهر

مقام دوم خانم تینا دهقان از استان اصفهان

مقام سوم مشترک خانم ها ایلناز آریا منش از استان فارس و مهدا مصطفوی نژاد استان یزد

مقام چهارم خانم یاسمن رحیمی نیکو از استان زنجان

مقام پنجم آقای مجتبی آرمند از استان کرمان

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری