هفته بدون دخانیات

توزیع بیش از ۵۰۰نسخه کتابچه،بروشور وپوستر هفته بدون دخانیات و۱۲۰۰ پرسشنامه سنجش وابستگی به نیکوتین در میان دانشجویان و کارکنان پردیس توسط مشاورین خوابگاه ها وهمیاران فعال

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری