نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران امور فرهنگی و فوق برنامه

همکاران امور فرهنگی و فوق برنامه


 

                                

 

مهندس اکبر فضل الهی

رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

 

 

   

ابوالقاسم زارع

کارشناس امور انجمن های علمی- امور مذهبی

تلفن: 32819257-026

فکس:  32818700-026

 

                                                                                        

فاطمه شرفی پور

امور اجرایی- مسئول اماکن فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

     

سپیده نوروزی

طراح گرافیست- کارشناس امور کانون ها

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

علیرضا پیش یار

کارشناس امور رسانه

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026