نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران تربیت بدنی

همکاران تربیت بدنی


   

دکتر حمیدرضا کشاورزی

مدیریت واحد تربیت بدنی

تلفن: 32247428-026
داخلی: 315
فکس:  32818700-026

میثم پورکریمان

کارشناس تربیت بدنی

تلفن: 32235384-026
داخلی: 315
فکس:  32818700-026

نیره بسلانپور

کارشناس تربیت بدنی

تلفن: 32247428-026
داخلی: 522
فکس:  32818700-026