نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران معاونت دانشجویی و فرهنگی

همکاران معاونت دانشجویی و فرهنگی


   

مهندس اکبر فضل الهی

رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

مهندس حمیدرضا حدادی

رئیس اداره خدمات دانشجویی

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

 

نادر جعفری کلهری

مدیریت امور تغذیه

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 596
فکس:  32818700-026

 

 
         
   

لاله کوه‌بر

مدیریت کوی خواهران

تلفن: 32809797-026
فکس:  32818700-026

حاتم قهرمانی

مدیریت کوی برادران

تلفن: 32222069-026
فکس:  32818700-026

دکتر حمیدرضا کشاورزی

مدیریت واحد تربیت بدنی

تلفن: 32247428-026
داخلی: 315
فکس:  32818700-026