نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام دانشجویی

وام دانشجویی


بـه منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد استـعدادهـا و کمک بـه وضعیت تحصیـلـی و معیشت دانشجویـان و تأمیـن بخشی از هزینه­های تحصیلی بـرطبق آیین­نامه­ها و ضوابط و تشویـق دانشجویان ممتـاز و نمونه، صندوق رفاه دانشجویان به اعطای وام و تسهیلاتی مانند بیمه حوادث و غیره اقدام کرده است.

دانشجویان متقاضی وام، لازم است در ابتدای هر نیمسال براساس جدول زمان بندی مندرج در اطلاعیه آغاز ثبت ­نام وام در سایت دانشگاه تهران، پس از مطالعه آیین­نامه و کسب اطلاعات درخصوص انواع وام­ها و شرایط و مدارک موردنیاز، ‌نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه ­ی گلستان (ems.ut.ac.ir­­) و سامانه صندوق رفاه (bp.swf.ir) اقدام نمایند. درضمن دانشجویان محترم می­ توانند به­ منظور اطلاع از شرایط و قوانین وام ­ها و دریافت فرم ­ها به سایت دانشگاه تهران؛ بخش معاونت دانشجویی؛ ادارات تابعه؛ خدمات دانشجویی؛ وام دانشجویی مراجعه فرمایند.

همچنین، درصورت بروز هرگونه حادثه برای دانشجویان در طول تحصیل بدون محدودیت زمانی و مکانی، با ارائه مدارک و اصل فاکتور، خسارت بیمه برطبق قوانین بیمه حوادث دانشگاه تهران پرداخت خواهد شد.