کسب عنوان قهرمانی مسابقات دارت کارکنان استان البرز

مسابقات دارت جشنواره ورزشی کارکنان دولت استان البرز در روز یکشنبه ۲۵/‏۹/‏۹۷ در خانه دارت استان البرز برگزار شد و تیم دارت آقایان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با عضویت حاتم قهرمانی، محمود غلامی، عبدالله بابا و احمد محمدی موفق شد به عنوان اول مسابقات دست پیدا کند.

در قسمت انفرادی این مسابقات هم حاتم قهرمانی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی قهرمان مسابقات شد و محمود غلامی به عنوان سوم مسابقات دست پیدا کرد.

 

 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری